ธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดา

รีวิวต่างประเทศ รีวิวแยกประเทศ ตั้งคำถามที่คาใจ กลเม็ดเคล็ดลับในการท่องเที่ยว

ธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดา

โพสต์ #  โพสที่ยังไม่ได้อ่าน โดย siriwut » 11/12/2013 9:24 am

[JUSTIFY][img]http://[/img]สวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่าน [/JUSTIFY] ปีใหม่นี้ผมมีโปรแกรมไปเดินธรรมยาตราที่อินเดียกับคณะพระภิกษุและฆราวาสวัดสังฆทาน ระหว่างวันที่20ธค-3กพ เริ่มต้นจาก
นาราโสปาราสถูปเมืองมุมไบ ผ่านเส้นทางค้าขายสมัยโบราณนาเนกัตไปสู่เมืองจูน่า หลังจากนั้นเดินลงไปทางใต้แวะเมืองปูเน่
ก่อนจะเปลี่ยนเส้นทางไปทางตะวันออกเฉียงเหนือมีปลายทางที่ถ้ำเอลรอล่าเมืองออรังกาบาต รวมระยะทาง525กิโลเมตร เฉลี่ย
เดินวันละ15-25 กม พักแรมตามรายทางประมาณ20จุด ผมเดินทางท่องเที่ยวทุกปี อินเดียและเนปาลเคยไปมาแล้วกับทัวแต่ก็
ยังอยากเดินตามเส้นทางที่ครั้งหนึ่งพระบรมศาสดาและพระอริยสาวกได้ไช้เป็นเส้นทางเผยแผ่พระพุทธศาสนา หลังจากกลับมาประเทศของเราคงได้รับการปฏิรูบจากทุกภาคส่วนของประชาชนและพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าสู่ผู้นำในอาเซี่ยน เรื่องการเมืองเป็นเรื่องทางโลกอยู่ในวังวนของโลกธรรม8 พระพุทธองค์จึงทรงเบื่อหน่ายและออกบวชจนตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
[COLOR=#006313]ความจริงอย่างหนึ่งของชีวิตคือการเคลื่อนไหว อาจกล่าวได้ว่าชีวิตคือการเดินทาง แต่ชีวิตของเราแสนสั้นไม่เกิน30,000วัน ผมเหลือเวลาเดินทางอีกเพียงไม่เกิน6,640ว้น คิดแล้วก็ใจหาย การเดินทางในครั้งนี้อาจมีตำตอบสำหรับคนชอบเคินทางท่องเที่ยวอย่างผมก็ได้ หลังกลับมาคงได้มีโอกาสเล่าเรื่องการเดินทางให้สมาชิกทราบ
ขอให้ทุกท่านโชคดีในปีใหม่2557
[/COLOR]
[กพ 57] ผมกลับมาและพบว่าเหตุการทางการเมีองยังยีดเยี้อไม่ทราบว่าจะจบลงอย่างไร ทุกฝ่ายต่างอยากให้เป็นไปตามที่ตนต้องการ แต่ไม่ว่าอย่างไรท่กสรรพสิ่งย่อมอยู่ในกฏของพระไตรลักษณ์ มีความไม่แน่นอน เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและไม่สามารถควบคุมได้อย่างเบ็ดเสร็จ ผมเชี่อว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านของประชาธิปไตยและถ้าสามารถผ่านพ้นไปได้จะเกิดการเรียนรู้ร่วมกันของสังคมซี่งจะนำไปสู่ความมั่นคงและความเจริญในอนาคต
ขอวกมาเรื่องการเดินทางธรรมยาตรา เมี่อมาถึงมุมไบทุกท่านจะได้ไปพักเพื่อเตรียมตัวที่นาราโสปาร่าเป็นเวลา4วัน
ที่แห่งนี้มีประวัติในครั้งพุทธกาล พระพุทธเจ้าเคยมาประทับเพื่อโปรดพระอุตตระพระสาวกที่เป็นชาวเมีองและมาเผยแพร่พระศาสนา ณที่แห่งนี้
[พค 57] ผมขอต่อหลังจากที่ คมช ได้ตัดสินใจยีดอำนาจการปกครองและกำลังวางกฎิกาให้ทุกฝ่ายยอมรับ นับเป็นบุญของประเทศเราที่ไม่ต้องเกิดกลียุคเหมีอนบางประเทศที่รบกันเองจนไม่มีอะไรเหลีอ ผมเชี่อว่าเกิดจากผลบุญของคนไทยส่วนใหญ่ที่ย้งดำรงอยู่ในศิลธรรมอันดี ประเทศเราต้องมีอนาคตที่ดีขี้นแน่นอน ที่เมีองนาราโสปารามีชาวพุทธอาศัยอยู่และมีความศรัทธาพากันมาทำบุญและร่วมสวดมนต์ทุกวัน และร่วมเดินธรรมยาตรากับคณะเราด้วย
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
nala sopara stupa, Thane dist. MAHARASHTRA บริเวณนี้เคยมีตำหนักไม้จันทร์ที่ประทับของพระพุทธเจัา ปัจจุบันไม่หลงเหลึอแล้ว คณะเราพักแรมเพี่ออนุเคราะญาติโยมชาวนาราโสปาราใหัมีโอกาสทำบุญกับพระสงฆ์ชึ่งหาโอกาสยากมากในอินเดีย ระหว่างนืัก็ได้ไปเทียววัดพม่าVipassana Pagoda และถ้ำ Kanhari อยู่ในเขตborivali ในเขตอุทธยานsanjay candhi เป็นศาสนสถานในศัตวรรษที่10
รูปภาพ รูปภาพ

รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
คณะเราออกเดินทางวันที่ 24ธค รอนแรมพักตามที่ต่างๆจนมาถึงที่พักแรมบนที่ราบของยอดเขานาเนกัต
หนาวมาก10'c แต่ก็หลับสบายแพราะเหนึ่อยจากการเดินขึ้นเขาทั้งวัน สำหรับคนที่ขึ้นไม่ไหวก็นั่งรถอ้อมมาสมทบ สำหรับเต้นของผมนิยมจะอยู่สันโดษซึ่งเป็นผลดีในการเจริญสติ เราพักที่นี่2คีนแล้วเดินลงเขาไปเมึองจูนา
พักเพี่ออนุเคราะห์ญาติโยมชาวเมีองอีก2คีนที่Mhadavi Garden ระหว่างทางจะเป็นบ้านชนบทและสวนดอกไม้ ที่สวยงามตลอดริมทางที่เดินผ่าน รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ สัญลักษณ์เมีองจูน่าร์อนุเสาวรีย์ Shivneri และป้อมJlvdhan fort บนยอดเขารูปภาพ รูปภาพ มาถึงเมีองจูน่าร์ก็มีชาวพุทธเป็นจำนวนมากมาต้อนรับโดยจะโปรยดอกไม้ตลอดทางที่คณะเราเดีนผ่าน ผมเองยังได้รับปัจจัยขณะเดินธรรมยาตรา ชาวอินเดียเขาจะศรัทธานักบวชที่สันโดษและเคร่งครัดในพระธรรมวินัยโดยเฉพาะเถรวาทชึ่งหาไดัยากในอินเดีย หลังปีใหม่เดันทางต่อไปยังเมีองปูเน่ใช้เวลา2วันระหว่างเดินทางผมมีบรรยากาศการพักค้าง การกินอาหารกลางวันที่ปั้มริมทาง การเดินทางช่วงนี้เป็นการเดินขึ้นลงเขาสลับกันไปใช้ทางหลวงสายหลัก สภาพริมถนนเป็นตึกรามบ้านช่องที่ทันสมัย ผ่านพี้นที่เกษตรกรรมที่มีระบบส่งนำ้ตามท่อกระจายไปยังที่นานับว่ามีการบริหารจัดการที่ดีกว่าบ้านเรา เกษตกรมีพี้นที่เพาะปลูกไม่มากแต่ใช้ประโยชน์ได้สูงสุด การผลิตจึงมีต้นทุนต่ำไดัผลิตสูง มองผิวเผินดูว่าเขายากจนลำบาก แต่ชาวอินเดียเขาดูมีความสูขกับการดำรงชีวิตของเขาที่เรียบง่าย คนอินเดียเขามีสังคมของเขา สังคมฮินดู มุสลิม ฯ ไม่ยุ่งเกี่ยวแต่เคารพชึ่งกันและกัน อินเดียจึงเป็นดินแดนที่มีเสน่ห์ หลวงพ่อเคยบอกว่าอินเดียเป็นที่สุดของโลก เป็นดินแดนพุทธภูมิที่ชึ่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะมาตรัสรู้ ณ ดินแดนแห่งนี้ ท่านที่ไม่เคยมาควรหาโอกาสมาสักครั้งในชีวีตให้ได้โดยเฉพาะชาวพุทธ เพราะจะได้เห็นกับตาท่านเองว่าพระพุทธเจ้ามีตัวตนจริงไม่ใช่นิยายที่เล่าขานตามที่บางท่านเชี่อ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ รูปภาพ
รูปภาพ
พักที่DHAMMACHAKRA วัดพุทธมีน้ำให้ใช้พอเพียง พักที่นี้3คืนเพี่อโปรดโยมและไปถ้ำBHAJA[BHAJE]เป็นศาสนสถานในพุทธศาสนาในศ้ตวรรษที่2อยู่ในเขตlonaval ,pune,Maharashtra วันรุ่งขึ้นก็ออกเดินทางไปวางพวงมาลัยที่อนุเสวรียืท่านเอ็มเบคก้าในเมีองก่อนเดืนทางต่อไป
รูปภาพ รูปภาพ

รูปภาพ
รูปภาพ รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
เดินลงจากเขาสั่งน้ำอ้อยสดดื่มและถวายพระคุณเจ้าที่เดินร่วมทาง ใช้วัวคั้นได้อารมณ์ไปอีกแบบหนึ่ง
รูปภาพ


รูปภาพ ตามรายทางที่เดินผ่านมักจะมีชาวพุทธเจ้าของร้านถวายจินและขนม เราและคณะพลอยได้อานิสงไปด้วย รูปภาพ

คณะเราเดินมาจนสิ้นสุดระยะทางที่เมืองออรางคบาตรวมระยะทาง525กม เข้าพักที่หอพักในมหาวิทยาลัยออรางคบาต คณะสงฆ์พักที่นี่เพึ่อโปรดญาติโยมและเยี่ยมชมศาสนสถานรอบๆเมือง ใกล้ที่พักมีชุมชนมุสลิมและมัสยิดที่สวยงามรูปภาพ รูปภาพ

รูปภาพ รูปภาพ


รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ

จากเมืองออรางคบาต นั่งรถบัสอีก2วันจึงถึงเมืองนาคาปูระแวะชมอนุสรณืสถานของท่านเอ็มเบคกา ผู้นำชาวพุทธอินเดีย ท่านเป็นผู้นำชาวนาคปูระสมาทานศิลและแสดงตนเป็นพุทธมามกะไม่นับถือเทพเจ้า ท่านเป็นผู้ยกเลิกวรรณะในอินเดีย รูปภาพ รูปภาพ ที่พักในเมืองนาคะปูระGAUTAM PRIMARY SCHOOL เยี่ยมชมอนุสรณ์สถานของท่านเอ็มเบคคา ร่วมทำบุญกับชาวพุทธเมืองนาคปูระ จากนั้นเดินทางไปพาราณาสีพักที่วัดไทยสารนาถ2คีนก่อนไปสิ้นสุดที่วัดป่ามุจลินพุทธคยา
รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ

รูปภาพ รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ รูปภาพ
รูปภาพ รูปภาพ
เราไม่รู้ว่าเราเกิดมาแล้วกี่ชาติ เคยเกิดเป็นอะไรบ้าง รู้ไปก็ไม่มีประโยชน์อะไร แต่แน่ๆดือขณะนี้เราเกิดเป็นมนุษย์มีอาการสมบูรณ์ทุกประการไม่ บ้า ไบ้ บอดหนวก อีกทั้งยังเกิดในดินแดนที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองอยู่มีพระอริเจ้าปรากฎอยู่ไม่น้อยนับว่ามีวาสนาบารมีที่หาได้ยากยิ่ง จึงสมควรขวนขวายปฎิบัติบำเพ็ญจิตภาวนาตามมรรคาที่องค์พระศาสดาได้ทรงแสดงไว้ อันมีพระอริยมรรคเป็นต้น ผมหวังว่าทุกท่านจะเจริญในธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยทั่วกันทุกท่าน การเดินทางของผมครั้งนี้ทำให้ผมค้นพบด้วยตนเองว่าไม่มีอะไรที่เป็นแก่นสารเลยในชีวิตของเรามีแต่จิตของเราทีน่าอัศจรรย์ การเจริญกายคตาสติให้มีสติอยู่ภายในกายตลอดเวลาในการเดิน
ธรรมยาตรามีผลให้ผมเดินโดยไม่มีความเหนี่อยล้า แม้เดินกลางแดดที่ร้อนจ้าแต่ภายในกลับเย็นสบาย ธรรมที่เก็ด
ขึ้นเป็นปัจตังสามารถรู้เห็นใด้ด้วตนเอง ทุกท่านสามารถปฎิบัติและเขัาถึงได้
มนุษย์เราทุกคนเกิดมาพร้อมก้บความโลภ โกรธ หลง[โปรแกรมโง่] พระพุทธเจ้าทรงค้นพบและใช้โปรแกรมทำลายความโง่ใด้สำเร็จ[อริยสัตย์4,มรรค8] แลยังมีAplicationให้เราเลีอกใชัถึง40Apt.[กรรมฐาน40วิธี] เราเพียงload โปรแกรมเหล่านี้มาใช้ในชีวิต ชีวิตเราก็จะมีแต่ความสุขและลดทอนความโง่ของเราจนเหลีอน้อยและอาจหมดไปในที่สุด
รูปภาพ

การเดินทางมาอินเดียครั้งนี้ของผม นับว่าคุ้มค่าอย่างยิ่งเพราะได้มีโอกาสเดินธรรมยาตราบูชาคุณผู้มีพระคุณและพระพุทธเจ้า ร่วมทำบุญสร้างวัดกับชาวอินเดียและกับหลวงพ่อ ปฎิบัติธรรม ณ สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทะเจ้าได้เห็นทองคำที่ร่วมทำบุญกับชาวไทยที่ฉัตรยอดเจดีย์พุทธคยา ด้วยอานิสงค์ผลบุญที่ได้ทำนี้ผมขอแบ่งผลบุญให้กับทุกท่าน ขอให้ท่านโปรดร่วมอนุโมทนาเพิ่อรับผลบุญนี้ด้วย เทอญ
siriwut
 
โพสต์: 10
ลงทะเบียนเมื่อ: 23/09/2011 2:28 pm

ย้อนกลับไปยัง งามต่างแดน

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 21 ท่าน

cron